Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
17

I Co 778/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2018-05-18

trafność 100%

Sygnatura akt I Co 778/17 POSTANOWIENIE Dnia 07-11- 2017 r. Sąd Rejonowy w Obornikach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Tomasz Vogt-Kostecki po rozpoznaniu w dniu 07-11-2017 r. w Obornikach na posiedzeniu niejawnym w sprawie egzekucyjnej ze skargi wierzyciela Gminy Miejskiej K. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Obornikach T. C. z dnia 28-07-2017 r. w sprawie o sygn. Km 1898/17 w postaci oddalenia wniosku wierzyciela z dnia 20-07-2017 r. o wyegzekwo
Czytaj więcej»

III RC 22/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2018-07-20

Data publikacji: 2018-08-24

trafność 100%

Sygnatura akt III RC 22/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 29 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Obornikach III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Adrianna Brzozowska Protokolant:p.o. stażysty Magdalena Hamala po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2018 roku w Obornikach sprawy z powództwa P. K. przeciwko W. K. i A. K. o obniżenie alimentów oraz przeciwko I. K. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego 1 Oddala powództwo. 2 Kosztami postępowania obcią
Czytaj więcej»

I C 182/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2017-05-04

Data publikacji: 2018-05-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 182/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Lewandowska Protokolant: Justyna Robakowska po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2017r. w Obornikach na rozprawie sprawy z powództwa T. W. (1) , D. W. (1) i M. W. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I co do powództwa T. W. (1) : 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 30.000 (trzydzieści tysięcy) złot
Czytaj więcej»

I C 285/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2015-09-16

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 16.09.15 roku Sąd Rejonowy w Obornikach, Wydział I Cywilny W składzie następującym : Przewodniczący: SSR Łukasz Lubbe Protokolant: Karolina Marchewka po rozpoznaniu w dniu 2.09.15 roku w Obornikach, na rozprawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.459,51 (tysiąc czterysta pięćdziesiąt dziewięć 51/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od tej kwoty od dnia 19 listopada 2014 rok
Czytaj więcej»

I C 1179/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2018-01-08

Data publikacji: 2018-09-14

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1179/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 22 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Lubbe Protokolant: Anna Kluczyńska po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2017 r. w Obornikach sprawy z powództwa A. Ł. przeciwko TUZ Towarzystwo (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od
Czytaj więcej»

I C 1667/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2019-03-04

Data publikacji: 2019-06-28

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1667/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 19 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Tomasz Vogt- Kostecki Protokolant: Małgorzata Pyssa po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2018 r. w Obornikach sprawy z powództwa Kancelaria (...) z.o.o z siedzibą we W. przeciwko (...) S.A. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 7.820,89 (siedem tysięcy osiemset dwadzieścia 89/100) złotych w
Czytaj więcej»

I Ns 103/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2017-09-14

Data publikacji: 2018-08-07

trafność 100%

. POSTANOWIENIE Dnia 14 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Magdalena Lewandowska Protokolant : Aneta Wilińska po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2017r. w Obornikach na rozprawie sprawy z wniosku T. L. przy uczestnictwie M. L. o podział majątku wspólnego postanawia: 1 ustalić, że w skład majątku wspólnego małżeńskiego T. L. i M. L. wchodzi prawo własności: a lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w K.
Czytaj więcej»

I Ns 279/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2015-05-15

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

POSTANOWIENIE Dnia 15 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Magdalena Lewandowska Protokolant : Karolina Marchewka po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2015 r. w Obornikach na rozprawie sprawy z wniosku I. C. przy udziale R. C. o zobowiązanie członka rodziny do opuszczenia mieszkania postanawia: 1 zobowiązać uczestnika postępowania R. C. do opuszczenia domu mieszkalnego położonego w B. 159, gmina O. ; 2 zasądzić od uczestnika postępowania
Czytaj więcej»

I Ns 354/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2018-01-02

Data publikacji: 2019-02-25

trafność 100%

POSTANOWIENIE O. , dnia 12 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Magdalena Lewandowska Protokolant : Aneta Wilińska po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2017 roku w Obornikach na rozprawie sprawy z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) w K. przy udziale G. W. , Z. D. , D. D. , I. K. , A. D. (1) , M. O. , T. O. , J. P. (1) , K. P. , J. K. , M. K. (1) , A. K. , S. D. (1) , K. M. , A. D. (2) , M. K. (2) , M. A. , A. J. o
Czytaj więcej»

III Nsm 197/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2017-08-28

Data publikacji: 2018-08-24

trafność 100%

Sygnatura akt III Nsm 197/17 POSTANOWIENIE O. , dnia 14 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Obornikach III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: PrzewodniczącySSR Adrianna Brzozowska P. .sekr.sąd. K. P. po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 r. w Obornikach na rozprawie sprawy z wniosku K. J. przy udziale S. P. o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami POSTANAWIA: 1 Zezwolić wnioskodawcy K. J. na wyrobienie paszportu dla małoletniej G. J. u
Czytaj więcej»