Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
22

I C 182/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2017-05-04

Data publikacji: 2018-05-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 182/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Lewandowska Protokolant: Justyna Robakowska po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2017r. w Obornikach na rozprawie sprawy z powództwa T. W. (1) , D. W. (1) i M. W. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I co do powództwa T. W. (1) : 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 30.000 (trzydzieści tysięcy) złot
Czytaj więcej»

I C 285/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2015-09-16

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 16.09.15 roku Sąd Rejonowy w Obornikach, Wydział I Cywilny W składzie następującym : Przewodniczący: SSR Łukasz Lubbe Protokolant: Karolina Marchewka po rozpoznaniu w dniu 2.09.15 roku w Obornikach, na rozprawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.459,51 (tysiąc czterysta pięćdziesiąt dziewięć 51/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od tej kwoty od dnia 19 listopada 2014 rok
Czytaj więcej»

I C 336/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2019-09-02

Data publikacji: 2020-03-20

trafność 100%

Sygnatura akt I C 336/19 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 7 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Tomasz Vogt-Kostecki Protokolant: Elżbieta Bielinis po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2019 r. w Obornikach sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. przeciwko A. R. o zapłatę oddala powództwo. Asesor sądowy Tomasz Vogt-Kostecki UZASA
Czytaj więcej»

I C 1179/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2018-01-08

Data publikacji: 2018-09-14

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1179/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 22 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Lubbe Protokolant: Anna Kluczyńska po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2017 r. w Obornikach sprawy z powództwa A. Ł. przeciwko TUZ Towarzystwo (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od
Czytaj więcej»

I C 1667/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2019-03-04

Data publikacji: 2019-06-28

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1667/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 19 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Tomasz Vogt- Kostecki Protokolant: Małgorzata Pyssa po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2018 r. w Obornikach sprawy z powództwa Kancelaria (...) z.o.o z siedzibą we W. przeciwko (...) S.A. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 7.820,89 (siedem tysięcy osiemset dwadzieścia 89/100) złotych w
Czytaj więcej»

I Co 778/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2018-05-18

trafność 100%

Sygnatura akt I Co 778/17 POSTANOWIENIE Dnia 07-11- 2017 r. Sąd Rejonowy w Obornikach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Tomasz Vogt-Kostecki po rozpoznaniu w dniu 07-11-2017 r. w Obornikach na posiedzeniu niejawnym w sprawie egzekucyjnej ze skargi wierzyciela Gminy Miejskiej K. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Obornikach T. C. z dnia 28-07-2017 r. w sprawie o sygn. Km 1898/17 w postaci oddalenia wniosku wierzyciela z dnia 20-07-2017 r. o wyegzekwo
Czytaj więcej»

III RC 22/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2018-07-20

Data publikacji: 2018-08-24

trafność 100%

Sygnatura akt III RC 22/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 29 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Obornikach III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Adrianna Brzozowska Protokolant:p.o. stażysty Magdalena Hamala po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2018 roku w Obornikach sprawy z powództwa P. K. przeciwko W. K. i A. K. o obniżenie alimentów oraz przeciwko I. K. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego 1 Oddala powództwo. 2 Kosztami postępowania obcią
Czytaj więcej»

I C 240/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2019-10-02

Data publikacji: 2020-08-25

trafność 100%

Sygnatura akt I C 240/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 2 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Tomasz Vogt-Kostecki Protokolant: Elżbieta Bielinis po rozpoznaniu w dniu 2 października 2019 r. w Obornikach sprawy z powództwa EuCO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z/s w W. przeciwko (...) S.A. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.592,78 (dwa tysiące pięćse
Czytaj więcej»

I C 406/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2018-06-13

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygnatura akt I C 406/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 14 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: Asesor Sądowy Tomasz Vogt- Kostecki Protokolant: Małgorzata Pyssa po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2018 r. w Obornikach sprawy z powództwa (...) SA przeciwko J. K. o zapłatę oddala powództwo. Asesor Sądowy Tomasz Vogt- Kostecki UZASADNIENIE Pozwem nadanym do Tutejszego Sądu w dniu 27-01-2017 r. powód, reprezentowany przez p
Czytaj więcej»

I C 559/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2016-02-25

Data publikacji: 2016-04-01

trafność 100%

Sygnatura akt I C 559/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 15 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Łukasz Lubbe Protokolant:Anna Kluczyńska po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2016 r. w Obornikach sprawy z powództwa S. W. przeciwko Skarb Państwa Komendant Powiatowy Policji w O. przy interwencji ubocznej po stronie pozwanej Powiatu (...) i H. Z. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami procesu obciąża powoda pozostawi
Czytaj więcej»