Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
43

I Co 778/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2018-05-18

trafność 100%

Sygnatura akt I Co 778/17 POSTANOWIENIE Dnia 07-11- 2017 r. Sąd Rejonowy w Obornikach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Tomasz Vogt-Kostecki po rozpoznaniu w dniu 07-11-2017 r. w Obornikach na posiedzeniu niejawnym w sprawie egzekucyjnej ze skargi wierzyciela Gminy Miejskiej K. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Obornikach T. C. z dnia 28-07-2017 r. w sprawie o sygn. Km 1898/17 w postaci oddalenia wniosku wierzyciela z dnia 20-07-2017 r. o wyegzekwo
Czytaj więcej»

I Ns 646/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2020-10-02

Data publikacji: 2021-12-22

trafność 100%

POSTANOWIENIE O. , dnia 29 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : Asesor sądowy Tomasz Vogt-Kostecki Protokolant : Elżbieta Bielinis po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2020 roku w Obornikach na rozprawie sprawy z wniosku Ł. C. ( C. ) przy udziale T. C. , S. C. o podział majątku wspólnego, o dział spadku, o zniesienie współwłasności 1 dokonać podziału majątku wspólnego M. C. i S. C. i działu spadku po M. C. w ten sposób, że: a zabudow
Czytaj więcej»

III RC 22/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2018-07-20

Data publikacji: 2018-08-24

trafność 100%

Sygnatura akt III RC 22/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 29 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Obornikach III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Adrianna Brzozowska Protokolant:p.o. stażysty Magdalena Hamala po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2018 roku w Obornikach sprawy z powództwa P. K. przeciwko W. K. i A. K. o obniżenie alimentów oraz przeciwko I. K. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego 1 Oddala powództwo. 2 Kosztami postępowania obcią
Czytaj więcej»

I C 14/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2021-03-24

Data publikacji: 2021-06-29

trafność 100%

Sygnatura akt I C 14/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 10 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia Łukasz Lubbe Protokolant:Katarzyna Starosta po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2021 r. w Obornikach sprawy z powództwa (...) Rejestr Handlowy K. (...) w Szwajcarii przeciwko R. P. (1) o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 917 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. sędzia Łukasz Lubb
Czytaj więcej»

I C 52/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2021-05-18

Data publikacji: 2021-06-29

trafność 100%

Sygnatura akt I C 52/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 5 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia Łukasz Lubbe Protokolant:Katarzyna Starosta po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2021 r. w Obornikach sprawy z powództwa (...) Rejestr Handlowy K. (...) w Szwajcarii przeciwko M. P. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1 817 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. sędzia Łukasz Lubbe Sygn
Czytaj więcej»

I C 182/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2017-05-04

Data publikacji: 2018-05-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 182/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Lewandowska Protokolant: Justyna Robakowska po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2017r. w Obornikach na rozprawie sprawy z powództwa T. W. (1) , D. W. (1) i M. W. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I co do powództwa T. W. (1) : 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 30.000 (trzydzieści tysięcy) złot
Czytaj więcej»

I C 336/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2019-09-02

Data publikacji: 2020-03-20

trafność 100%

Sygnatura akt I C 336/19 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 7 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Tomasz Vogt-Kostecki Protokolant: Elżbieta Bielinis po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2019 r. w Obornikach sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. przeciwko A. R. o zapłatę oddala powództwo. Asesor sądowy Tomasz Vogt-Kostecki UZASA
Czytaj więcej»

I C 285/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2015-09-16

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 16.09.15 roku Sąd Rejonowy w Obornikach, Wydział I Cywilny W składzie następującym : Przewodniczący: SSR Łukasz Lubbe Protokolant: Karolina Marchewka po rozpoznaniu w dniu 2.09.15 roku w Obornikach, na rozprawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.459,51 (tysiąc czterysta pięćdziesiąt dziewięć 51/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od tej kwoty od dnia 19 listopada 2014 rok
Czytaj więcej»

I C 338/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2020-09-18

Data publikacji: 2021-09-28

trafność 100%

Sygnatura akt I C 338/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 13 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:asesor sądowy Tomasz Vogt-Kostecki Protokolant:Elżbieta Bielinis po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2020 r. w Obornikach sprawy z powództwa D. K. przeciwko P. L. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 4.428 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem) złotych – tytułem zwrotu kosztów pomo
Czytaj więcej»

I C 497/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2021-02-19

Data publikacji: 2021-04-21

trafność 100%

Sygnatura akt I C 497/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 5 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia Łukasz Lubbe Protokolant:Katarzyna Starosta po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2021 r. w Obornikach sprawy z powództwa M. K. (1) , I. K. przeciwko P. Ś. , Skarbowi Państwa-Prezesowi Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i W. w P. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami procesu obciąża solidarnie powodów pozostawiając ic
Czytaj więcej»