Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
49

I C 14/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2021-03-24

Data publikacji: 2021-06-29

trafność 100%

Sygnatura akt I C 14/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 10 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia Łukasz Lubbe Protokolant:Katarzyna Starosta po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2021 r. w Obornikach sprawy z powództwa (...) Rejestr Handlowy K. (...) w Szwajcarii przeciwko R. P. (1) o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 917 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. sędzia Łukasz Lubb
Czytaj więcej»

I C 52/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2021-05-18

Data publikacji: 2021-06-29

trafność 100%

Sygnatura akt I C 52/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 5 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia Łukasz Lubbe Protokolant:Katarzyna Starosta po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2021 r. w Obornikach sprawy z powództwa (...) Rejestr Handlowy K. (...) w Szwajcarii przeciwko M. P. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1 817 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. sędzia Łukasz Lubbe Sygn
Czytaj więcej»

I C 182/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2017-05-04

Data publikacji: 2018-05-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 182/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Lewandowska Protokolant: Justyna Robakowska po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2017r. w Obornikach na rozprawie sprawy z powództwa T. W. (1) , D. W. (1) i M. W. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I co do powództwa T. W. (1) : 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 30.000 (trzydzieści tysięcy) złot
Czytaj więcej»

I C 613/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2021-03-04

Data publikacji: 2021-08-17

trafność 100%

Sygnatura akt I C 613/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 13 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:asesor sądowy Tomasz Vogt-Kostecki Protokolant:Anna Płachetka po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2020 r. w Obornikach sprawy z powództwa (...) S.A. przeciwko J. Z. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.560,00 (jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt) złotych wraz z umownymi odsetkami za opóźnienie w wysoko
Czytaj więcej»

I C 1287/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2022-03-07

Data publikacji: 2022-08-30

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1287/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 21 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:Tomasz Vogt-Kostecki Protokolant:Anna Płachetka po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2022 r. w Obornikach na rozprawie sprawy z powództwa M. S. (1) , C. S. , J. S. , A. N. , M. S. (2) , A. O. , A. S. , K. S. przeciwko K. G. (1) o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia 1 uznaje, że pozwana K. G. (1) jest niegodna dz
Czytaj więcej»

I C 1179/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2018-01-08

Data publikacji: 2018-09-14

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1179/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 22 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Lubbe Protokolant: Anna Kluczyńska po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2017 r. w Obornikach sprawy z powództwa A. Ł. przeciwko TUZ Towarzystwo (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od
Czytaj więcej»

I C 645/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2021-06-04

Data publikacji: 2022-03-04

trafność 100%

Sygnatura akt I C 645/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 15 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Tomasz Vogt - Kostecki Protokolant: Katarzyna Starosta po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2021 r. w Obornikach sprawy z powództwa D. D. przeciwko Towarzystwu (...) SA o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2 097,71 zł (dwa tysiące dziewięćdziesiąt siedem 71/100 złotych) wraz z ustawowymi odset
Czytaj więcej»

I C 1139/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2020-09-11

Data publikacji: 2021-09-27

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1139/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 8 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:asesor sądowy Tomasz Vogt-Kostecki Protokolant:Elżbieta Bielinis po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2020 r. w Obornikach sprawy z powództwa F. R. , K. F. przeciwko (...) S.A. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powodów solidarnie na rzecz pozwanego kwotę 917 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. asesor sądowy Tomasz
Czytaj więcej»

I C 87/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2022-11-23

Data publikacji: 2023-03-17

trafność 100%

Sygnatura akt I C 87/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 28 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia Tomasz Vogt-Kostecki Protokolant:starszy protokolant Anna Płachetka po rozpoznaniu w dniu 28 września 2022 r. w Obornikach sprawy z powództwa (...) S.A. przeciwko D. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 1.064,09 (jeden tysiąc sześćdziesiąt cztery 09/100) złotych wraz z umownymi odsetkami za
Czytaj więcej»

I C 336/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Obornikach

Data orzeczenia: 2019-09-02

Data publikacji: 2020-03-20

trafność 100%

Sygnatura akt I C 336/19 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 7 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Tomasz Vogt-Kostecki Protokolant: Elżbieta Bielinis po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2019 r. w Obornikach sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. przeciwko A. R. o zapłatę oddala powództwo. Asesor sądowy Tomasz Vogt-Kostecki UZASA
Czytaj więcej»